Fontos információk

Helyszínek

Art Quarter Budapest, 
1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50
Lengyel Intézet, 
1065 Budapest, Nagymező utca 15.

A látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet. Hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, továbbá hozzájárul annak nyilvános közléséhez.

A látogató gyermekek biztonságáért a fesztivál idején, annak helyszínein, a gyermek ott tartózkodó szülője, vagy törvényes kísérője tartozik teljes felelősséggel. A gyermekek által személyekben, vagy vagyontárgyakban okozott kárért a felelősséget a szülő, vagy törvényes kísérő vállalja.

Scroll Up